Psykolog Poul Røpke

 

Hans Selye: Stress response

Dr. Hans Selye (1907-1982) kaldes ”faderen til stress,” fordi hans livslange forskning er epokegørende og har givet os afgørende viden om, hvordan en organisme reagerer på langvarige stress påvirkninger. ”Jeg er stresset, du må ikke forstyrre mig,” vil man ofte høre på en arbejdsplads. Eller derhjemme når børn eller husdyr går en på nerverne. Og i trafikken ikke mindst. Rigtig mange mennesker fortæller i undersøgelser, at de enten har psykiske eller fysiske symptomer, som bunder i stress. Ofte både psykiske og fysiske. Fordi ”stress” igangsættes af mentale faktorer, der i mange tilfælde opleves fysisk i form af spændinger i de dele af kroppen, som har mange nerveforbindelser: Hovedet, hjertet, maven og ryggen.

Dr. Selye beskrev 3 stadier, som er vigtige at være opmærksom på for at undgå at blive syg af en af vor tids mest udbredte sygdomme.

  • Alarmtilstanden

Denne tilstand er en fysisk tilpasning af organismen til at komme i sikkerhed og flygte fra omstændigheder, der er potentielt farlige. Den ofte omtalte sabeltiger er et billede på et skrækscenarie, der aktiverer en række hormoner og processer i kroppen. Men indser du, at sabeltigeren ikke findes, så falder der i de fleste tilfælde ro over organismen.

 

Mennesker, der skal til eksamen, kan ofte være urolige og ”stressede”. Når man taler med studerende, som venter på, at det bliver deres tur til at vise, hvad de kan ved det grønne bord, har mange lyst til at løbe væk. Men bliver naturligvis som regel og bekæmper uroen i kroppen. Jeg har hjulpet mange ved enkle midler: Fokuser på den laveste karakter nødvendig for at bestå/komme videre i studiet. Mange stressede studerende har et unødvendigt højt præstationsønske. Et andet trick er at tænke på noget humoristisk ved eksamensbordet, censors udseende for eksempel, for humor modvirker udledning af stresshormonet kortisol.

 

  • Stabiliseringstilstanden

Hvis alt igen ånder fred og ro, begynder kroppen at vende tilbage til den normale, stabile tilstand. Organismen prøver at bekæmpe den unormale tilstand. Blodtryk og puls falder til ro, og mængden af stresshormoner reduceres. Alt er godt, og der er ikke sket varig skade på personen. Men i mange tilfælde fortsætter organismen i et højere gear, og er på vagt. I denne fase kan du virke ukoncentreret og irritabel og værre er, at kroppen kan vænne sig til at fungere på et højere beredskabsniveau, som i længden er skadeligt.

 

De fleste mennesker befinder sig lejlighedsvis i en alarmtilstand. Men den korte intense form for stress kan undertiden virke positivt på en fysisk præstation, og går hurtigt over. Klienter i udmattelsestilstanden møder jeg en del af, men ikke nær så hyppigt som personer, der befinder sig i stabiliseringstilstanden. På flere måder er stabiliseringstilstanden en ”farlig” tilstand. mellem det harmløse og egentlig sygdom. Farlig fordi mange lever en stor del af livet på arbejde og privat i en presset livssituation, som vores organisme gradvist justeres til.

Disharmoni i kroppen over lang tid medfører ofte mange af de såkaldte livstilssygdomme, mentale og fysiske.

 

  • Udmattelsestilstanden

Hvis kroppen ikke får kontrol med de negative påvirkninger, bliver resultatet kronisk stress med en række meget alvorlige symptomer og sygdomstilstande, der kan være vanskelige at komme af med. Kronisk stress kan bl.a. medføre depression og angst, ekstrem træthed og udbrændthed. Stresshormoner nedbryder korttidshukommelsen, som kun langsomt kan genvindes.

 

En af mine klienter, en meget ambitiøs herre, havde i omkring 5 år arbejdet på højtryk og under meget stort pres for at præstere. Samtidig var hans følelsesliv udfordret, da hans kontakt til venner og ikke mindst kone og børn blev besværliggjort af hans arbejdsforhold. Da han endelig kunne se frem til at afslutte projektet og vende hjem til en normal tilværelse, skete noget skræmmende. Han kunne ikke finde sin bil på parkeringspladsen i lufthavnen – måske noget mange har prøvet forbigående, men dernæst kunne han ikke finde hjem. Han havde mistet korttidshukommelsen, der har sæde i hipocampus dybt inde i hjernen. Vi arbejdede intensivt i flere måneder med at ”reparere” hans hipocampus, der heldigvis under de rette betingelser kan reproducere tabte celler. Efter måneder begyndte han at fungere og vendte tilbage til sin arbejdsplads.

 

Stress kan fremkaldes af mange faktorer. Især faktorer, der truer personens livsgrundlag på det personlige plan i form af dødsfald og skilsmisse samt økonomiske forhold som arbejdsløshed og konkurs. Det kan være forhold, du ikke selv kan bestemme over, men du kan få effektiv hjælp til at komme igennem kriserne. Det er Hans Selye’s fortjeneste, at han hævede sig over de individuelle patienters lidelser og fra helikopterperspektiv beskrev, hvad der sker for alle organismer, som udsættes for langvarige, stressende omstændigheder.

 

Få sat ord på din stress med biofeedback

Jeg har arbejdet med biofeedback siden 1970’erne, hvor jeg deltog i de første workshops, Thought Technology arrangerede i Europa. I begyndelsen var teknologien ganske simpel: Den bestod af en sort plastik box med en drejeknap og nogle huller i låget (højtaleren) samt en ledning med sensorer, som målte svedafsondring. Når sensorerne blev placeret på to fingre på samme hånd, dannede de et kredsløb, som via boxen omsatte klientens svedafsondring til en tone. Jo stærkere klienten reagerede, jo højere lød tonen. Brugeren hørte den ubehagelige lyd og prøvede automatisk at få den væk ved at slappe af.

Dette enkle apparat fungerede grundlæggende som det avancerede udstyr, jeg bruger i dag. Brugeren får feedback, når han oplever noget, der påvirker hans følelser. Biofeedback kan anvendes terapeutisk både til at finde de faktorer, der fremkalder stress, og til at hjælpe klienten med at reducere og undgå stress. I dag er TT verdens førende virksomhed inden for biofeedback og neurofeedback, men principperne er de samme, skønt vi nu anvender computer og avanceret software i stressbehandlingen.

 

Evidensbaseret stressbehandling

Hjernecentrum tilbyder stressbehandling, som gør det muligt at opnå resultater effektivt og objektivt, så du både ved præcis, hvad der fremkalder din stress, og hvad du skal gøre for at slappe af og undgå stress. Du vil afslutte forløbet med en mappe med fakta, tabeller og tekster, som forklarer, hvilke stressfaktorer, der påvirker dig. Lige så vigtigt er det imidlertid, at du som led i behandlingen træner afslapning med os og får anvist, hvordan du fortsætter på egen hånd. Jeg kan også indtale et afslapningsprogram til dig personligt, som du kan lytte til på din mobil.

Nogle mennesker er ramt af stress, som går dybere og har forbindelse med en eller flere traumatiske følelser, som ikke kan afhjælpes ved klassiske afslapningsteknikker. I disse tilfælde tilbyder vi både traume terapi og frontal neuro-biofeedback, som supplement til stresstestning og biofeedback. Denne behandling har gavnet mange med alvorlige problemer blandt andet med kærlighed og sorg.

Når du påtænker stress terapi hos Hjernecentrum, vil du ved første konsultation besvare et kort skema vedrørende din livssituation, og vi vil gennemføre en computerbaseret stresstestning med biofeedback.                     Ved næste konsultation gennemgår vi resultaterne af rapporten fra vores indledende møde, og påbegynder den grundlæggende behandling med biofeedback. Først ved de følgende konsultationer vil vi i fællesskab overveje, om du har brug for yderligere terapeutiske metoder. Et basisforløb omfatter 10 sessioner.

 

Kontakt Hjernecentrum

Klinikadresse: Lyngby Hovedgade 96, st., 2800

Behandler: Psykolog Poul Røpke, cand. psych. aut.

Mobil: 5271 3342

E mail: poul@hjernecentrum.dk